Dahiliye

Enfeksiyoz Hastalıklar
Işıkvet Veterinerlik

Enfeksiyoz Hastalıklar

Kedi ve köpeklerin enfeksiyöz hastalıkları İç Hastalıkları Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği hasta yükünün büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Köpeklerin enfeksiyöz gastroenteritleri  (Parvo, distemper vb), enfeksiyöz hepatitler, enfeksiyöz traheabronşit, papilloma virus enfeksiyonları, kedilerin enfeksiyöz solunum hastalıkları, kedilerin kalisi virus enfeksiyonu, Fip, lösemi, Fiv, panlokopeni gibi hastalıklara modern veteriner tıp kapsamında yaklaşımlarda bulunulmaktadır.