Cerrahi

Oftalmolojik Cerrahi
Işıkvet Veterinerlik

Oftalmolojik Cerrahi

Göz hastalıklarında genellikle medikal tedaviler ile problemlerin çözümüne gidilir. Lokal damla uygulamaları ve Elizabeth yakalıkları ile gözü koruma altına almak bile çoğu zaman olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak bazı vakalarda cerrahi tedavilerin gerekliliği kaçınılmazdır.

Göz hastalıklarına ilişkin tanı ve tedavilerde bu konuda tecrübe edinmiş hekimlerimiz ile özellikle göz kapağına ilişkin cerrahiler ve kornea cerrahileri operasyon mikroskopu altında Işık Veterinerlik’te başarı ile opere edilmektedir.